Международни театрални фестивали гр.Трабзон,Коня и Анталия в Р.Турция

 

ТУРСКИ ДЪРЖАВН ТЕАТЪР, ТРАБЗОН
21-ви МЕЖДУНАРОДЕН ЧЕРНОМОРСКИ ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ
2–15 май 2020 г.

От името на Главната дирекция на турските държавни театри,Държавният театър Трабзон има честта да обяви 21-вото издание на „Международния театрален фестивал в Черноморието“, който се провежда от 2-15 май 2020 г. в гр.Трабзон.
Нашият фестивал е домакин на 85 компании до 2006 г. и през последните години разшири обхвата си с различни групи от други страни. Целта на фестивала е да изгради взаимен начин за съвместни проекти чрез осигуряване на обмен на режисьори, актьори / актриси и технически персонал за подобряване на мултикултурното разбиране и двустранното сътрудничество. Освен основните си театрални представления, групите или лицата могат да предлагат работилници и представления на открито като уличен театър, улични събития, танцови спектакли или концерти и т.н.
Държавният театър Трабзон ще покрие разходите, включително настаняване и храна. Приложено ще намерите формуляра за кандидатстване, включително информация за условията за участие. Моля, обърнете внимание, че заявленията без запис на DVD / CD / VCD няма да бъдат взети под внимание от комисията за избор на фестивали и че крайният срок е 15 февруари 2020 г.
Нашият фестивал е предназначен да бъде стъпка към установяване на бъдещо сътрудничество между нашите театрални компании и държави. Вярвам, че вашето участие ще бъде ценно предимство на нашия фестивал и би било добро начало за  взаймно сътрудничество.

 

 

 

УСЛОВИЯ НА УЧАСТИЕ

1. 21-вият международен театрален фестивал в турското черноморие ще започне на 2 май 2020 г. и ще завърши на 15 май 2020 г.
2. Кандидатите трябва да изпратят CD / VCD / DVD (моля, имайте предвид: това е задължително) и документи за изпълнението (т.е. пълен формуляр за кандидатстване и свързаните с него материали, описани в заявлението.)
3. Срокът за кандидатстване е 15 февруари 2020 г.
4. Всяка група не трябва да надвишава максимум 20 участници (вкл. Актьори, актриси, технически и друг персонал). Групите с по-малък брой ще бъдат предпочитани.
5. Разходите за настаняване и храна се поемат от Държавния театър в Трабзон.
6. Всяка компания трябва да определи и изпрати информация за датите на пристигане и заминаване, продължителността на престоя си и представянето  си в гр.Трабзон. Според тази информация датите на изпълнение ще бъдат взаимно фиксирани. Тази информация трябва да бъде изпратена веднага след потвърждаване на заявлението.
7. Графикът за настаняване в хотелската стая трябва да бъде изпратен веднага след потвърждаване на заявлението.
8. Директорите ще бъдат настанявани в единични стаи, а другите членове в двойни или тройни стаи.
9. Всяка група трябва да изпрати обобщение на тяхното изпълнение (за превод на турски език), по факс или електронна поща веднага след потвърждаване на заявлението.
10. Всяка група трябва да носи свой национален флаг и знамето на своята компания/трупа/група, както и достатъчно количество брошури, снимки (на CD) и всякакви рекламни материали, свързани с представянето на групите.
11. Имената, номерата на паспорта и длъжността на участниците трябва да бъдат попълнени напълно  правилно.
12. Всяка повреда в хотела е отговорност на участващата група и ще бъде възстановена от групата или от директора.

 

ТУРСКИ ДЪРЖАВНИ ТЕАТРИ
КОНЯ 13-ти „ХИЛЯДИ ДЪХОВЕ, ЕДИН ГЛАС”,
МЕЖДУНАРОДЕН ТЕАТРЕН ФЕСТИВАЛ
              20-30 АПРИЛ 2020

От името на турските държавни театри, Държавният театър гр.Коня ще обяви 13-тия международен театрален фестивал в Коня „Хиляди дъхове, един глас”, който ще се проведе на дати 20-30 април 2020 г. в Коня, Турция.
Като първото международно театрално събитие в региона, целта на фестивала е да направи крачка напред към установяване на бъдещо сътрудничество между турските държавни театри - Националния театър на Турция и чуждестранни групи от различни страни.
Фестивалът също така цели изграждането на контакти за съвместни проекти чрез осигуряване на обмен на режисьори, актьори / актриси и технически персонал за подобряване на мултикултурното разбиране и двустранното сътрудничество.
Освен основните си театрални представления, групите могат да предлагат семинари и изпълнения на открито като уличен театър, улични събития, танцови спектакли и или концерти и т.н.
Надяваме се да поемем дъх заедно с обединяващото въздействие на театъра в това градче, където ще почувствате, че една мистична душа от миналото, започваща от праисторическата ера до Хетите, Лидия, Персия, Александър Велики и Римски периоди, върви заедно с вас.
Този град, който през византийския период е бил известен като „Иконий“ и сега наричан Коня, е също земята на покорство и толерантност.
Ще се радваме да ви видим в Коня с любовта и толерантността на Мевлана Целадиндин-и Руми, който е световно известен мислител и поет.
Държавният театър Коня ще има честта да ви види на нашия фестивал, който ще бъде организиран идната година на 13-ти април.
Любезно очакваме вашата кандидатура!

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ФЕСТИВАЛ

1) Настаняване и 3 хранения на ден в Турция се поемат от приемащата институция.
2) Броят на участниците във всяка група е ограничен до 20 души за всяка страна.
3) Най-малко 2 представители на всяка страна, чието участие е окончателно, се определят от приемащия театър.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕАТРИТЕ НА УЧАСТВАЩИТЕ СТРАНИ

Държава:
Име на институцията:
Адрес:
Телефон:
факс:
Е-мейл:
Лице за контакт:
Тел номер:
Мобилен тел:
Е-мейл:
факс ::
 


ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ, ИЗИСКВАНИ ОТ ЧАСТИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ
     
     Име на пиесата:
     Тип на пиесата:
     Плакат, брошура на пиесата:
     DVD с изпълнение:
     Снимка на компактдиска:
     Подробна уводна информация за театъра:
     Информация за играта/пиесата:
     Предварителна информация за техническото оборудване:


Забележки: * Подробна информация по технически въпроси.
** Страните, които желаят да участват във фестивала. Приложенията вече са отворени и могат да бъдат изпращани на [email protected].
*** Крайният срок за кандидатстване е 15 февруари 2020 г. Заявленията, подадени след посочената дата, не се вземат под внимание.
**** Окончателно приемане и покана.

Снимки на CD, брошури, плакати, всяка друга подкрепяща документация. Моля, изпратете ги по електронната поща: [email protected]
Кайхан Намал
Координатор на фестивала
Уебсайт: www.devtiyatro.gov.tr
Имейл: [email protected]
Тел: / Факс +90 312 324 40 94
Адрес: до Главна дирекция на държавните театри
Отдел „Външни отношения и фестивали“
Анкара / Турция

 

ТУРСКИ ДЪРЖАВНИ ТЕАТРИ
АНТАЛИЯ 11-и МЕЖДУНАРОДЕН ТЕАТРЕН ФЕСТИВАЛ
17-27 май 2020 г.


"Театърът събужда многото полета, където е роден."

От името на турските държавни театри Държавният театър в Анталия би искал да обяви 11-ия международен театрален фестивал в Анталия, който ще се проведе между 17 - 27 май 2020 г. в гр.Анталия, Турция.
 Като първото международно театрално събитие в региона, целта на фестивала е да направи крачка напред към установяване на бъдещо сътрудничество между турските държавни театри - Националния театър на Турция и чуждестранни групи от различни страни.
Фестивалът също така цели изграждането на контакти за съвместни проекти чрез осигуряване на обмен на режисьори, актьори / актриси и технически персонал за подобряване на мултикултурното разбиране и двустранното сътрудничество.
Освен основните си театрални представления, групите могат да предлагат семинари и изпълнения на открито като уличен театър, улични събития, танцови спектакли и или концерти и т.н.
Фестивалът е домакин на 40 чуждестранни компании от различни страни, 28 трупи на Държавен театър; там са били поставени 60 различни пиеси с 188 презентации, включително работни срещи, достигнаха общо 96 471 зрители от 2010 г. насам. Фестивалът цели да разшири обхвата си с групи от различни страни, като покани поне две компании от никога до сега не присъствали страни.
Ние очакваме вашето заявление ... УСЛОВИЯ НА УЧАСТИЕ
1. 11-тият международен театрален фестивал в Анталия ще започне на 17 май 2020 г. и ще завърши на 27 май 2020 г.
2. Всяка компания трябва да изпрати CD / VCD / DVD (моля, имайте предвид: това е задължително) и документи за изпълнението (т.е. пълен формуляр за кандидатстване и свързаните с него материали, описани в заявлението.)
3. Срокът за кандидатстване е 15 януари 2020 г.
4. Групата не трябва да надвишава максимум 20 участници (вкл. Актьори, актриси, технически и друг персонал). Групите с по-малък брой ще бъдат предпочитани.
5. Настаняването (нощувка със закуска) ще се покрива от държавния театър в Анталия. За обяда и вечерята на всеки член на групата ще се изплаща надбавка от турска лира в размер на 25 евро на човек за всеки ден престой в Анталия от Държавния театър на Анталия. Моля, имайте предвид, че в деня на пристигането на сутринта при пристигащите ще бъде дадена тази сума, на пристигащите в късния следобяд ,няма да бъде предоставена такава сума за деня.

 

6. Очаква се всяка компания да изпълнява два дни по едно представяне за всеки ден.
7. Всяка компания е добре дошла да прекара най-много 4 нощувки.
8. Очаква се всяка компания да определи и изпрати информация за датите на пристигане и заминаване, представянето и продължителността на престоя в Анталия. Според тази информация датите на изпълнение ще бъдат взаимно фиксирани. Тази информация трябва да бъде изпратена веднага след потвърждаване на заявлението.
9. Графикът за настаняване в хотелската стая трябва да бъде изпратен веднага след потвърждаване на заявлението.
10. Директорите ще останат в единични стаи, други членове на компанията в двойни или тройни стаи.
11. Всяка група трябва да изпрати резюме на тяхното изпълнение / игра, по факс или електронна поща веднага след потвърждаване на заявлението.
12. Всяка група трябва да носи свой национален флаг и знамето на своята компания, както и достатъчно количество брошури, снимки (на CD) и всякакви рекламни материали, свързани с представянето на групите.
13. Имената, номерата на паспорта и длъжностите на участниците трябва да бъдат попълнени напълно и правилно.
14. Всяка повреда в хотела е отговорност на участващата група и ще бъде възстановена от групата или от директора.

 
ТУРСКИ ДЪРЖАВНИ ТЕАТРИ
АНТАЛИЯ 11-и МЕЖДУНАРОДЕН ТЕАТРЕН ФЕСТИВАЛ
17-27 май 2020 г.
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПАНИЯТА
Име на фирмата:
Уеб адрес на компанията:
Държава:
Адрес:
Телефон:
факс:
Електронна поща:
Лице за контакт (неговата / нейната длъжност):
Кратка история на компанията (максимум 200 думи):

ДЕТАЙЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Име на изпълнение / игра:
Драматург:
Режисьор:
Кратко описание на изпълнението (макс. 200 думи):
Основна дисциплина:
Възрастова група:
Език:
Продължителност:
Списък на ролите:
Списък с рекламни послания:
Общ брой на групата:
1. Има ли специални изисквания към представянето ви:
2. Предпочитани дати на изпълнение:
3. Предложено място / вид на мястото:
4. Време, необходимо за:
- Комплект:
- Светлини:
- Звук:

5. Размер на необходимата актьорска площ:
- Proscenium: - задкулисите:
6. Технически спецификации, етапи и планове за осветление:
7. DVD / VCD / CD запис на изпълнение (Приложения без запис не се приемат)
8. Снимки на CD, брошури, плакати, всяка друга подкрепяща документация. Моля, изпратете снимките по електронната поща: [email protected]

Уебсайт: www.devtiyatro.gov.tr
Електронна поща: [email protected]
Тел: +90 312 324 40 94
Факс: + 90 312 988 17 55
Адрес: Главна дирекция Театри - 06050 Анкара ,Турция

 

ТУРСКИ ДЪРЖАВНИ ТЕАТРИ, БУРСА
7-ми МЕЖДУНАРОДЕН ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ
„Балкански бриз“
8-25 март 2020 г.

Всяка година в Бурса ще се организира „Фестивал на балканските театри“, който през пролетта ще се води от Държ