Aерокосмически Фестивал

Теxнофест ще се проведе на дати 22 - 27 Септември 2020! Фестивалът за аерокосмически и технологични технологии TEKNOFEST ISTANBUL се организира от Турската фондация за технологичен екип (T3), за да покаже бързия напредък на Турция в технологиите и да насърчава напредъка на технологиите като национална каузa. Карта на площта и програмата, можете да намерите в прикачените снимки!
За повече информация, моля кликнете тук: