Travelexpo Ankara

Изложение "Travelexpo Ankara", тази година ще се проведе на дати 14-17 Ноември. То ще се разпростре на 10.000кв.м. в АТО конгресен център. Основната цел ще бъде представяне и популяризиране на туристическите продукти на страната с фокус Анкара, както и на съседните страни.
За повече информация, моля кликнете тук: