География

Турция е обширен полуостров с територия 814578 кв. км или 314 510 кв. мили и свързващ Азия с Европа чрез Мраморно море и проливите на Истанбул и Чанаккале (Çanakkale). От другата страна на Мраморно море, триъгълната Тракия е продължението на Турция на европейския континент. Анатолия (наричана още Анадол) е с правоъгълна форма, дълга 1 500 километра и широка 550 километра.

Характеризира се с централно плато, заобиколено от планини на север, запад и юг, и с неравна планинска област на изток със средна надморска височина от 1050 метра.

Турция има доста голяма речна система, позволяваща важни хидроелектрически централи и напояване. Турция има и над 300 естествени и 130 изкуствени езера.

Страната е като мозайка, съставена от много различни релефи и формирования: успоредни планински вериги, угаснали вулкани, плата, разделяни от долини и равнини. Заобиколена от три страни от топли морета, климата й може да се характеризира като умерен. Климатът обаче е много разнообразен в различните региони: умерен в областта на Черно море, средиземноморски по южното крайбрежие на Егейско море, континентален и сух на централното плато и суров и планински в източна Турция. Заради тези различия в климата, растителното и животинско разнообразие са от най-богатите в Европа и Средният Изток.

В Турция се среща богато разнообразие на диви животни - над 114 вида бозайници. Гористата област в северната част е дом на диви сиви зайци, а в южната - на диви кози. Морските костенурки и тюлените си играят във водите на Средиземно и Егейско море; както и в други части на света, някои видове са изчезнали или са пред изчезване, като например, дивите азиатски магарета, лъвовете и тигрите. Около 400 местни вида прелетни птици живеят в Турция, а някои от тях са изчезнали в Европа - например, черният лешояд.

Турция е важна спирка за прелетните птици, мигриращи между Африка, Азия и Европа; хищните спират на тези места преди да продължат към Истанбулския пролив и Артвин, които са предпочитаните от тях места.